Bài Viết / Articles

Lời hát bài Hành Vân  (nhạc miền Nam)
 
1.   Hội ca  cầm
2.   Hội ca cầm
3.   Ta gặp nhau ngày hôm nay 
4.   Xôn xao xôn xao ríu rít
5.   Ríu rít nói cười xôn xao
6.   Biết bao nhiêu là chuyện
7.   Trao nhau những điều hiểu biết
8.   Bài ca chung bản đàn trao tay
9.   Vui cung đàn hát ca vang rền
10. Biết bao điều bao điều tâm sự
11. Nhớ ơn Thầy, Cô đã dạy khuyên
12. Hội ca cầm
13. Ôi những gì còn chưa trao nhau
14. Ta cùng  _ cùng nhau í a
15. Tiếp bước theo cùng nhau gắng sức
16. Giữ gìn _ vốn cổ của ông 
17. Chữ nhạc _ của nước Việt mình
18. Cùng nhau _ lo chung với nhau
19. Tình nầy tình yêu nhạc Việt Nam
20. Khúc ca tình yêu thương mến
21. Nhớ nhau _ đến hẹn chớ quên.