21/07/2017 – THI NHẠC CỤ DÂN TỘC / INSTRUMENT CONTEST / CONCOURS DE PERFORMANCE

Trong khuôn khổ Đại Hội Âm Nhạc Dân Tộc Việt Nam 2017, Ban Tổ Chức khởi động cuộc thi nhạc cụ dân tộc với nội dung như sau:
Điều kiện và thể lệ cuộc thi
Điều kiện tham gia: cuộc thi không giới hạn tuổi tác, nhưng người tham gia không phải học sinh chuyên nghiệp trường nhạc.
Phương thức thi: thí sinh sẽ gửi bài dự thi bằng video (xem hình thức bên dưới), Ban Giám Khảo sẽ tuyển chọn các thí sinh cho vòng thi xếp hạng vào ngày thứ sáu 21/07/2017 tại Đại Hội.
Giải thưởng: 1 giải cho các thí sinh học nhạc cụ từ 5 năm trở lên và 1 giải cho các thí sinh học nhạc cụ từ 5 năm trở xuống, mỗi giải trị giá 1500 USD.
Bài dự thi bằng video
1/ Bài Nam Bình và 1 bài tự chọn cho các thí sinh học nhạc cụ từ 5 năm trở lên
2/ Bài Điệp Lộng cho các thí sinh học nhạc cụ từ 5 năm trở xuống
Thí sinh cần gửi email về địa chỉ cgapham@netzero.net trước ngày 01/01/2017 với nội dung như sau:
– Tựa đề email: Video du thi DHANTTVN 2017
– Họ tên: ___
– Email: ___
– Tên nhạc cụ: ___
*** Đính kèm video file hoặc đường dẫn (internet link) đến video
Ngày thông báo thí sinh được chọn vào vòng thi xếp hạng: 15/03/2017
Vòng thi xếp hạng ngày 21/07/2017 tại Đại Hội
BTC tuyển chọn 3 thí sinh cho mỗi trình độ (dưới 5 năm và trên 5 năm) vào vòng thi xếp hạng. Mỗi thí sinh thi trình tấu đàn tranh và sau đó thi vấn đáp. Nội dung thi vấn đáp được thông báo trực tiếp đến thí sinh được tuyển chọn.

Kết quả vòng thi xếp hạng
Ban giám khảo
Đỗ Thị Phương Bảo (Việt Nam), Nguyễn Mai (USA), Nguyễn Lan Phương (Pháp)
Trình độ dưới 5 năm
Giải nhất: Đặng Minh Hồng (Lana) và Lục Phạm quỳnh Nhi
Giải nhì: Bùi Mỹ Hạnh
Trình độ trên 5 năm
Giải nhất: Nguyễn Thị Lan Anh
Giải nhì: Đinh Kim Vĩnh Châu
Giải ba: Tố Chương Wagorn