PHOTOS & VIDEOS

Phóng sự của SBTN

 Tóm tắt ngày 20/07/2017

Tóm tắt ngày 21/07/2017

Tóm tắt ngày 22/07/2017

Các video của Đại Hội

(khai mạc, masterclass, hội thảo, trình tấu  và các tiết mục concert)

Các hình ảnh của Đại Hội

(đóng góp bởi Lục Thanh Tùng, Mohamed Atlas, Nguyễn Duy Anh, Nguyễn Thúy Loan, Phạm Hải, Phạm Nhất Lập, Vũ Hoàng Ngọc Ánh)

https://goo.gl/photos/o3BvxKr4xe5qDghK7