BAN TỔ CHỨC / ORGANIZATION COMMITTEE / COMITE D’ORGANISATION

gs-vo-quang-phuong-oanh dieu-sang kim-uyen viet-hai
GS Phương Oanh Lý Diệu Sang Lê Thị Kim (Kim Uyên)
Hồng Việt Hải

Trưởng Ban T Chc – Executive Directors
GS Phương Oanh, Lý Diệu Sang

C Vn – Advisors
Lê Thị Kim (Kim Uyên) – người khởi xướng Đại Hội vào năm 2011, Hồng Việt Hải

Ngoi giao – Public Relations
Lý Ngọc Dung, Phạm Vân Anh, Nguyễn Thuỳ An,
Lê Thị Minh Khai, Rossi Béatrice, Cao Nguyệt Hân

Điu khin sân khu – Stage Manager
Lý Ngọc Dung, Nguyễn Minh Hiền

Tr giúp sân khu – Stage assistant
Nguyễn Đài Tiến, Phạm Alex Hoàng Tuấn, Phạm Nam Anh

Th qu Treasurer
Nguyễn Minh Hiền

Y tế và an ninh – Medical and security
Dr. Tarik Hssaini, Anojh Thevarasan, Phạm Nhất Lập, Zossou Ange

m thc – Catering
Hạnh, Nguyễn Minh Hiền

Quay phim chp nh – Media
Vũ Hoàng Ngọc Ánh, Mohamed Atlas,
Nguyễn Duy Anh, Zuong Nghiêm Quân, Hiệu Constant

Đưa đón khách mi gia sân bay và Paris – Transportation
Võ Quang Long, Nguyễn Quang Khoa, Anojh Thevarasan

Trang web Đại Hi – Website of the festival
Lý Diệu Sang, Võ Quang Long

Thiết kế áp phích – Posters
Nwin Thi, Lý Diệu Sang

Thành viên bo tr Sponsors
Phạm Vân Anh, Hồng Việt Hải, Lê Thị Kim (Kim Uyên),
Nguyễn Lan Phương, Huỳnh Phi Thuyền, Võ Quang Tùng