BÀI VIẾT

Bài viết về Đại Hội của Bùi Nguyên Đức, Báo Thời Mới Canada, tháng 07/2017

Thư cám ơn của Lý Diệu Sang, trưởng Ban Tổ Chức (điều hành), ngày 02/08/2017

BÀI PHỎNG VẤN

Nhân dịp Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Lần thứ IV được tổ chức tại “kinh đô ánh sáng Paris” thủ đô nước Pháp do giáo sư nhạc sĩ Phương Oanh cùng trường âm nhạc dân tộc Phượng Ca Dân Ca Quốc Nhạc tại Paris tổ chức vào trung tuần tháng 7 năm 2017, tập san Ngày Mới Paris, một cơ quan truyền thông ở Paris, đã nhận lời mời của Đại hội để phỏng vấn các giáo sư, nhạc sĩ và nghệ sĩ trên thế giới đến tham dự Đại hội.

Ngày Mới Paris, tờ báo Việt ngữ phát hành tại Paris từ năm 1993 (số danh bạ quốc tế ISSN 1260-6936) vừa là Nhà xuất bản (số danh bạ quốc tế ISBN 978-2-917340); chủ trương phổ biến văn hóa, nghệ thuật và xã hội thuộc hội ASOFA Alliance Socioculturelle Franco Asiatique (Hội thân hữu xã hội văn hóa Pháp Á) theo luật 1901 được công nhận là một tổ chức phi lợi nhuận, hội đủ các điều kiện hiện hành của nước sở tại, được quyền phát hành và phổ biến văn hóa & nghệ thuật Việt Nam góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa & nghệ thuật tại hải ngoại.

Mời quý vị nhấn vào để xem cuộc trao đổi của Diễm Thy (Hội trưởng ASOFA & Chủ nhiệm Ngày Mới) & Lê Trân (chủ bút Ngày Mới) cùng các giáo sư – nhạc sĩ – nghệ sĩ đến từ quốc nội và hải ngoại.

Bài phỏng vấn giáo sư Phương Oanh thực hiện bởi tập san Ngày Mới Paris vào tháng 01/2017

Bài phỏng vấn nghệ sĩ Kim Uyên thực hiện bởi tập san Ngày Mới Paris vào tháng 01/2017

Bài phỏng vấn nghệ sĩ Việt Hải thực hiện bởi tập san Ngày Mới Paris vào tháng 05/2017

Bài phỏng vấn giáo sư Phương Bảo thực hiện bởi tập san Ngày Mới Paris vào tháng 07/2017

Bài phỏng vấn giáo sư Ngọc Dung thực hiện bởi tập san Ngày Mới Paris vào tháng 08/2017

Bài phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mai thực hiện bởi tập san Ngày Mới Paris vào tháng 08/2017

Bài phỏng vấn giáo sư Ngọc Châu thực hiện bởi tập san Ngày Mới Paris vào tháng 08/2017

Bài phỏng vấn giáo sư Phương Oanh thực hiện bởi phóng viên Từ Nguyên vào tháng 06/2017